Natuurlijk, een jaarverslag kan voor het Financieele Dagblad een mooie aanleiding zijn voor een artikel. Daarmee kun je je als organisatie in de kijker spelen, zeker als de bedrijfsresultaten klinkend zijn. Maar een jaarverslag is meer dan alleen een pr-instrument.

Het dient meerdere doelen. Je legt verantwoording af aan je stakeholders. Je betrekt ze bij je bedrijfsvoering. En met de informatie en inzichten bij het opstellen van het verslag kun je scherper sturen op je eigen ontwikkeling en groei. Maar hoe maak je nu een goed jaarverslag? Dit zijn de 12 essentiële ingrediënten (waarmee je meteen voldoet aan de (inter)nationale richtlijnen voor maatschappelijke verslaggeving). Lees het complete artikel dat wij schreven in het magazine TGTHR.

TGTHR42017_Transparant-jaarverslag-3