Met een 3,2 gemiddeld is het slecht gesteld met de jaarverslagen van de grootste beursgenoteerde bedrijven van Nederland. Zo blijkt ook dit jaar weer uit het jaarlijkse jaarverslagenonderzoek van de Hogeschool Leiden. Sinds 2012 ondersteunt de uitslag van het onderzoek de jury van de FD Henri Sijthofprijs.

Duurzaamheid meer aandacht

Een opvallende trend in het onderzoek is de toenemende aandacht voor duurzaamheid. Na de strategie (57%) is duurzaamheid (44%) het meest beschreven onderwerp in de onderzochte jaarverslagen. Dit past in de trend van het geïntegreerde, maatschappelijke jaarverslag, dat zich richt op strategie en duurzaamheid. Elk jaar integreren meer ondernemingen hun duurzaamheidsverslag met hun algemene jaarverslag.

Weinig over de omgeving

Wat sterk onderbelicht blijft in de jaarverslagen is de organisatieomgeving. “Meetbaar weinig informatie is te vinden over hoe beoordeelde ondernemingen hun context interpreteren en hoe zij hun prestaties daar aan afmeten.”

Sombere conclusie, positieve ontwikkelingen

Het jaarverslagenonderzoek geeft een sombere conclusie, maar ook een aantal positieve ontwikkelingen, vinden de DuurzaamheidsRapporteurs. Toenemende transparantie over strategie en duurzaamheid draagt bij aan de reputatie en het succes van bedrijven en geeft vertrouwen. Vertrouwen van stakeholders om te investeren, consumeren, werken, leveren, subsidiëren, etc. Zodat bedrijven op hun beurt kunnen blijven investeren in verdere verduurzaming.

Sustainable Development Goals

Tegelijkertijd moet dat lage rapportcijfer omhoog. Door de omgeving en de stakeholders van de organisatie meer aandacht te geven. Het jaarverslag zelf kan sterk bijdragen aan de betrokkenheid van stakeholders, bijvoorbeeld door de materialiteitsanalyse. Het jaarverslag vergroot ook de kennis en inzichten over de bedrijfsomgeving en de effecten daarvan. Vooral als de directie en hoger management bij het verslag zijn betrokken. En voor zowel het jaarverslag als hun leiderschap samen nadenken over de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen, de toegevoegde waarde voor stakeholders of de bijdrage aan de Sustainable Development Goals.

Meer informatie

De DuurzaamheidsRapporteurs zijn gespecialiseerd in maatschappelijke verslaggeving. Zij helpen grote bedrijven en gemeenten om het jaarverslag te gebruiken voor transparantie communicatie én maatschappelijke organisatieontwikkeling. Neem contact op voor meer informatie en advies. Ga naar www.duurzaamheidsrapporteurs.nl.