Duurzaam promotiemateriaal, minder plasticverbruik door een schoonmaakbedrijf, een businessmodel voor wonen 3.0. Leg je circulaire probleem voor aan de studenten van de Hogeschool Rotterdam en ze presenteren je met gemak en overtuigend de oplossing. Alsof ze dit al jaren doen. Deze innovatie- en overtuigingskracht van deze nieuwe lichting duurzaamheidsprofessional stemt hoopvol over onze groene toekomst.

Als onderdeel van de Week van de Circulaire Economie organiseerde de Hogeschool Rotterdam het Circular Harvest event. Daarin presenteerde het Circular Economy Field Lab negen onderzoeken van (internationale) studenten van de minor Circular Economy Business Innovation. Een jaarlijkse minor waarin studenten uit allerlei studies over de ins en outs van de circulaire economie leren. En gedurende een aantal maanden bij een organisatie onderzoek doen naar een circulair initiatief.

Innovatie- en overtuigingskracht

Twee dingen vielen op aan de presentaties van de studenten. Ten eerste de diversiteit van de circulaire initiatieven waar deze studenten onderzoek naar deden. Van nieuwe producten van bloemenafval, een digitaal samenwerkingsplatform voor circulair bouwen en een closed loop afvalsysteem voor huishoudens tot het optimaal hergebruiken van voedselafval in Taiwan, meer recycling en minder uitstoot in een industriegebied en de impact van natte of droge delving van diamanten. Ten tweede viel de zelfverzekerdheid en overtuigingskracht op waarmee zij hun circulaire oplossingen presenteerden. Dat geeft vertrouwen in die toekomst. Het kan! En het moet! Dat is wat deze studenten uitstraalden.

Circulair is niet altijd duurzaam

Of alle aangedragen oplossingen tot blijvende maatschappelijke impact zullen leiden is de vraag. Echt moeilijke vragen werden studenten niet gesteld. Daar was ook geen tijd voor in het volle programma van deze Circular Harvest. Er waren namelijk ook een aantal key note speakers deze middag. Bijvoorbeeld Hans Stegeman, hoofd onderzoek en investeringsstrategie bij Triodos bank. Hij waarschuwde dat niet alle circulaire initiatieven per se duurzaam zijn. Als voorbeeld noemde hij AirBNB, dat als deeleconomisch concept circulair is. Maar tegelijkertijd massatoerisme in de hand werkt. Niet duurzaam dus en nog steeds volgens de lineair gedachte van winstoptimalisatie. Triodos ondersteunt alleen circulaire ideeën die beter zijn dan de huidige lineaire bedrijfsmodellen.

De circulaire toekomst?

Daarvoor gebruikt Triodos vijf criteria. Helpt het om de materiaalcirkel te sluiten, levert het toegevoegde waarde voor het milieu, zitten er kenmerken van een circulair bedrijfsmodel in, werkt het bedrijf samen in de waardeketen en is het initiatief economisch rendabel? Hoe zouden de negen studentonderzoeken scoren op deze criteria van Triodos bank? Waarschijnlijk weten ze behendig en vol zelfvertrouwen ook deze vragen te beantwoorden. Een circulaire toekomst? Die kun je gerust aan de nieuwe generatie duurzaamheidsprofessionals overlaten.