De Universiteit Leiden ontplooit al jaren verschillende activiteiten op het gebied van klimaat en milieu. Zo worden maatregelen genomen om de gebouwen van de Universiteit te verduurzamen. Inkopen gebeurt steeds duurzamer. En ook in het onderwijs en onderzoek wordt in toenemende mate duurzaamheid als thema geïntegreerd. Universiteit Leiden wil al deze activiteiten bundelen en omzetten naar beleid voor de komende jaren. De universiteit vroeg De Duurzaamheidsrapporteurs te ondersteunen bij het opstellen van het milieubeleidsplan. Proces Samen met de afdelingen Vastgoed, Milieu en een afvaardiging van Leidse studenten vormden De Duurzaamheidsrapporteurs een projectteam. Hierin werden de onderwerpen en de structuur voor het milieubeleidsplan opgesteld en aangescherpt. Ook hielpen De Duurzaamheidsrapporteurs met het opstellen van heldere doelstellingen. Tevens verzorgden we de tekst. Definitief plan Het college van bestuur heeft op 16 februari het milieubeleidsplan voorlopig vastgesteld. Op 5 april 2016 neemt dit college een besluit over de vaststelling van het nieuwe milieubeleidsplan, nadat het college de universiteitsraad hierover op 4 april heeft gehoord. De komende jaren wordt gewerkt aan het behalen van de doelstellingen en wordt de voortgang gemonitord. Media-aandacht De eerste berichten over het nieuwe en ambitieuze plan sijpelen al door in de media. In het Leidsch Dagblad stond deze week een artikel over de duurzame ambities van de universiteit. Een ook op de website van de Universiteit Leiden is een interview met de leden van het projectteam verschenen. Wat hebben we ervan geleerd “Het was een leerzaam en intensief traject. Er lag al een conceptversie van het milieubeleidsplan. De universiteit had nadrukkelijk behoefte aan een partij die het plan verder kon brengen. En nieuwe energie in het projectteam bracht. Daarbij werd politieke sensitiviteit gevraagd, gezien de grootte van de organisatie. Uiteraard hebben we weerstand ondervonden: door de complexe inhoud en de verschillende zienswijzen konden we niet altijd even snel gaan als we soms zouden willen. Uiteindelijk hebben we daar, met het complete projectteam een goede balans in weten te vinden. Er ligt nu een plan dat breed gedragen wordt en voldoet aan de uitgangspunten zoals Universiteit Leiden die vooraf heeft gesteld.”