Als een van de vier bureaus kregen De Duurzaamheidsrapporteurs de eervolle aanvraag om een offerte uit te brengen voor de realisatie van de duurzaamheidsverslagen voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en voor Rijkswaterstaat. Wat een mooie opdracht zou dit voor ons zijn. Direct kropen wij achter onze computers om een concept te bedenken en een prijsopgave te maken. Te weinig punten Na drie dagen hard werken verstuurden wij ons voorstel. Van de 1.000 maximaal te behalen punten voor deze tender, behaalden wij er bijna 700. Dat was niet genoeg: het winnende bureau had er bijna 800. Met name op het onderdeel ervaring – we zijn nu een jaar actief – leverden we punten in. Ook stellen wij geen duurzaamheidsvoorwaarden aan onze inkoop, een andere eis in de tender. Wel werd ons concept als interessant bestempeld, met name de koppeling die wij maakten met de beleidsambities van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat. Wat hebben we ervan geleerd “Het was een zeer eervolle aanvraag. En bovendien een leerzame exersitie. Ook de reactie die wij op onze inschrijving ontvingen, biedt goede aanbevelingen om onze dienstverlening te verbeteren. Ook geeft het inspiratie voor het ontwikkelen van een eigen duurzaamheidsbeleid, hoe klein – twee personen met een netwerk van disciplines – we ook zijn. Hopelijk worden we volgend jaar weer uitgenodigd om in te schrijven!”