Schepen die de haven van Rotterdam aandoen stoten jaarlijks ongeveer 22,5 megaton aan CO2 uit. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de grote zeeschepen, maar ook de binnenschepen dragen bij aan die uitstoot. Wat gebeurt er in Rotterdam om de uitstoot van de scheepvaart te reduceren? Voor nieuwsplatform Duurzaam Bedrijfsleven gingen de DuurzaamheidsRapporteurs op onderzoek.

Caroline Kroes, verantwoordelijk voor de strategie van de energietransitie van het Havenbedrijf Rotterdam: “Er zitten veel initiatieven in de pijplijn, maar we zien de totale uitstoot tot op heden nog niet afnemen.”

Ingewikkelde opgave

Het is een ingewikkelde opgave voor het Havenbedrijf, geeft Kroes aan. De scheepvaartsector is namelijk een mondiale sector. Bovendien vallen de wateren formeel niet onder de verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf, waardoor de invloed op de verduurzaming van scheepvaart relatief gering is.

Inspanningen in de Rotterdamse haven

Toch spant het Havenbedrijf Rotterdam zich in om de schepen in de haven duurzamer te maken. De klimaatimpact is te groot om die opgave links te laten liggen. Jaarlijks varen ongeveer 30.000 zeeschepen en meer dan 100.000 binnenvaartschepen de haven. Dit neemt alleen maar toe met een verwachte 50 tot 250 procent stijging van de mondiale scheepvaart in 2050. Terwijl de uitstoot door de scheepvaart stijgt vinden technische innovaties nog maar mondjesmaat hun weg naar de markt.

Verder lezen?

Verder lezen? Dat kan op Duurzaam Bedrijfsleven.