De DuurzaamheidsRapporteurs gaan aan de slag voor een nieuwe opdrachtgever: Rijkswaterstaat. En dat is leuk! En een wens van ons. Twee maal eerder dongen we in een tender mee naar de opdracht om het duurzaamheidsverslag van Rijkswaterstaat te realiseren. Dat ging helaas niet door. Nu verzorgen we de eindrapportage van het programma Slimme en Gezonde Stad van Rijkswaterstaat.

Slimme en Gezonde Stad is een ambitieus programma dat er op gericht is de gezondheid en het welzijn van inwoners van een stad te verbeteren. Duurzaamheid is een belangrijk thema. Een van de koplopergemeenten van het programma is de gemeente Schiedam. Daar heeft het programma bijna 3 jaar gelopen. Met een eindrapportage brengen we de resultaten in beeld, en de ‘lessons learned’. De bedoeling is dat het gedachtegoed van het programma ook in de toekomst en ook in andere steden dan Schiedam blijft voortleven.

Workshops en eindrapportage

De DuurzaamheidsRapporteurs verzorgen een vijftal sessies met programmabetrokkenen om de geleerde lessen boven tafel te krijgen. Verder nemen we interviews af met de de wethouder van Schiedam en de hoofd-ingenieur directeur van Rijkswaterstaat. Voor de eindproductie werken we samen met onze partner PMS72.