Gisteren was de uitreiking van de Kristalprijs, de jaarlijkse prijs van de Rijksoverheid voor transparantie over duurzaam ondernemen. Philips en Plus Supermarkten wonnen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat greep deze gelegenheid meteen aan om de aangepaste verslaggevingscriteria voor volgend jaar te publiceren. De DuurzaamheidsRapporteurs geven een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Sectorspecifieke criteria

Een belangrijke verandering ten opzichte van voorgaande jaren is de introductie van sectorspecifieke criteria. Bijvoorbeeld voor Bouw en Maritiem. Of Retail. Voor bekerbehoud zal Plus Supermarkten in het jaarverslag over 2018 moeten rapporteren over voorlichting aan consumenten voor verantwoorde consumptie en gebruik van producten, over de impact van acties op broeikasgassen, afval, werkomstandigheden en grondstoffen en over de landen waar Plus inkoopt en de duurzaamheidsrisico’s bij die inkoop.

En Philips, die valt in de sector industriële goederen, moet inzicht geven in zelf onderschreven sectorinitiatieven over duurzaamheid en verantwoorde handel.

De sectorencategorie Overige verdwijnt overigens. Organisaties die altijd in deze groep van de Transparantiebenchmark vielen, ‘zullen opgedeeld worden onder de overige sectoren.’

Minder criteria

Het volgende dat opvalt aan de nieuwe criteria is dat het er ‘slechts’ 20 zijn. In eerdere jaren waren dat er 40. In plaats van 200 zijn er nu 100 punten te behalen. Van 40 naar 20 criteria, dat is fijn. Maar welke 20 zijn dat dan? En zijn ze inhoudelijk nog hetzelfde?

Samenvoegingen

Niet allemaal. Een aantal criteria is samengevoegd. Neem het nieuwe criterium 1. Daarin wordt gevraagd naar het bedrijfsmodel en de keten. Het is een combinatie van oude, losse criteria over bedrijfsprofiel, het bedrijfsmodel en de waardeketen.

Nieuwe termen

Ook zijn nieuwe termen geïntroduceerd. Bijvoorbeeld ‘Sustainable Development Goals’, ‘purpose’ en ‘impact’. Twee punten voor de organisatie die haar eigen doelstellingen relateert aan de Sustainable Development Goals, twee punten voor een beschrijving van de purpose en maar liefst vijf punten voor de positieve en negatieve impact van het waardecreatieproces.

Verdwenen criteria

Een aantal criteria en termen zijn verdwenen, waaronder monetaire waarde van resultaten, een plaatje van de waardeketen en de opsplitsing in economische, sociale en milieu-aspecten van onderneming, oftewel people, planet, profit.

Modern jasje

Beknopter, strategischer en actuele termen. De Transparantiebenchmark 2019 is duidelijk moderner geworden. En sluit zo ook beter aan bij actuele ontwikkelingen op het gebied van jaarverslaggeving, zoals core en more en de ontsluiting via digitale kanalen.

Verwachtingen voor 2019

De DuurzaamheidsRapporteurs verwachten in ieder geval dat veel bedrijven veel meer moeite zullen hebben om op dezelfde positie op de benchmark te blijven. Met name door de introductie van de Sustainable Development Goals en inzicht in de impact. Veel bedrijven zijn hier simpelweg nog niet mee bezig.

Uitgebreide analyse

Meer weten over de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen en hoe die toe te passen in het jaarverslag van uw organisatie? De DuurzaamheidsRapporteurs maken graag een analyse voor u. Neem contact met ons op.