De komende jaren wordt het Beurskwartier in Utrecht ontwikkeld tot een duurzame woon- en werkomgeving. Met een speciaal hiervoor opgezet Living Lab is onderzocht hoe dit het beste kan gebeuren. Het Living Lab is opgezet vanuit het rijksprogramma Slimme en Gezonde Stad. Gemeente Utrecht, de provincie, Rijkswaterstaat en het ministerie zijn hierin vertegenwoordigd. Maar hoe verloopt nu zo’n samenwerking tussen verschillende overheidslagen? De DuurzaamheidsRapporteurs doen de komende maanden onderzoek.

Het is nogal een gebied, het Beurskwartier in Utrecht. Tussen station en de Jaarbeurs. Zo’n 3.000 woningen worden er gebouwd. Kantoorruimte komt er voor ongeveer 5.000 werknemers. Vanaf 2023 gaat er worden gebouwd. Dat moet zo duurzaam mogelijk. Binnen het Living Lab zijn verschillende duurzaamheidsonderwerpen onderzocht. Bijvoorbeeld klimaatbestendigheid, mobiliteit, circulaire economie of ontwerpprincipes.

Samenwerking tussen overheidslagen

Een ander belangrijk onderwerp is ook hoe in een dergelijk proces wordt samengewerkt tussen verschillende overheidslagen. Hoe wordt de inzet en capaciteit verdeeld, het budget, de kennis, hoe worden stakeholders betrokken, welke beelden bestaan van elkaar, welke hobbels waren er tijdens het programma en hoe zijn die overwonnen? Al deze – en nog meer- vragen worden behandeld in de publicatie die de DuurzaamheidsRapporteurs de komende maanden gaan maken.

Betrokkenen spreken

We spreken alle betrokkenen van het Living Lab in Utrecht over hun ervaringen. Die bundelen we in een narratief met als doel de lessen voor andere publieke samenwerkingsvormen in Nederland inzichtelijk te maken.