Derdejaars studenten bedrijfseconomie krijgen op de Hogeschool Rotterdam het vak Integrated Reporting. “Ik wil onze toekomstige bedrijfseconomen leren hoe belangrijk het sociale, menselijke, natuurlijke en intellectuele kapitaal is voor bedrijven en haar stakeholders,” aldus de docent van dit vak, Jim Verdegaal. Een mooie gedachte, vinden de DuurzaamheidsRapporteurs. Afgelopen week gaven we voor zijn vak een gastcollege over stakeholdermanagement.

“Volgende week, lukt dat?” Jim liet ons even schrikken. Presentaties geven we vaker, maar meestal met wat meer voorbereidingstijd. Maar goed! We doen het graag. Stakeholdermanagement wordt een steeds groter onderdeel van de nieuwe generatie bedrijfseconomen. De DuurzaamheidsRapporteurs verzorgden een gastcollege. Ook bedachten we een dagopdracht voor de studenten waarmee ze naar huis gingen.

Stakeholdermanagement

Waarom zijn stakeholders belangrijk? Welke stakeholders en hoe bepaal je die? Wat is hun invloed op of de invloed van de zes kapitalen van integrated reporting? En, welke adviezen heb je voor jouw bedrijf om goed met haar stakeholders om te gaan? Deze vragen kwamen aan bod tijdens het gastcollege. Voor de dagopdracht werken de studenten die verder uit. Om studiepunten te halen. We wensen alle studenten veel succes! En we zijn erg benieuwd naar de antwoorden.

Meer weten?

Meer weten over de invloed van stakeholders op de ecologische, maatschappelijke en economische waarde van een organisatie? Of hoe je stakeholders kunt betrekken bij de ontwikkeling van beleid? We vertellen er graag over.