WBCSD, de internationale stichting voor duurzame ontwikkeling door multinationals, concludeert dat maatschappelijke verslaggeving een essentiële bijdrage levert aan het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN. Dat staat in hun recent gepubliceerde 5de editie van het rapport Reporting Matters.

In 45% van de 157 onderzochte jaarverslagen is te lezen dat bedrijfsstrategieën zijn afgestemd op één of meer van de SDGs. Een aantal van die bedrijven meet zelfs de resultaten en voortgang op de SDG’s (6% van de verslagen). Lees hier meer waarom maatschappelijk verslaggeving er volgens het WBCSD toe doet.

SDGs goed geschikt als strategisch doel

Wat het rapport van de WBCSD vooral laat zien is dat de SDG’s goed geschikt zijn voor grote bedrijven als strategische prioriteiten en doelstellingen. En dat het jaarverslag hét middel is om te rapporteren over de maatschappelijke toegevoegde waarde door die SDGs.

Goede ontwikkeling

Een goede ontwikkeling, vinden de DuurzaamheidsRapporteurs. De SDGs worden sneller bereikt als meer bedrijven ze adopteren. En transparantie via maatschappelijke jaarverslaggeving helpt daarbij. Om richting te geven aan een duurzame bedrijfsstrategie, voor het imago van die bedrijven, omdat ze eerlijk en open zijn over hun duurzame bijdrage. Ter verantwoording aan stakeholders, over de eigen voortgang op de SDGs. En voor de betrokkenheid van stakeholders bij de organisatie. Om met hun ideeën en behoeften de processen, diensten, producten en markten nog verder te verduurzamen.

Meer informatie

De DuurzaamheidsRapporteurs zijn gespecialiseerd in maatschappelijke verslaggeving. Zij helpen grote bedrijven en gemeenten om het jaarverslag te gebruiken voor transparantie communicatie én maatschappelijke organisatieontwikkeling. Neem contact op voor meer informatie en advies. Ga naar www.duurzaamheidsrapporteurs.nl.