Wat verstaan we nu onder een circulair gebouw? En met welke indicatoren kun je aan de slag om een circulair gebouw te ontwikkelen? Deze vragen worden beantwoord in het Nederlandse framework voor circulaire gebouwen, een uitgave van Dutch Green Building Council. Er was al een Engelstalige versie, de DuurzaamheidsRapporteurs maakten de Nederlandse variant.

Het framework is een initiatief van Dutch Green Building Council, Metabolic, Circle Economy en SGS Search en werd mogelijk gemaakt door de Redevco Foundation. De Nederlandse versie kwam er door de steun van VBI. Het framework is een eerste stap om circulariteit in de gebouwde omgeving meetbaar te maken, een essentiele stap op weg naar een circulaire economie.

Download Framework

Het framework is als download beschikbaar op de website van Dutch Green Building Council.