Voor kantoren groter dan 100 vierkante meter is vanaf 2023 minimaal een energielabel C verplicht. Anders mag het niet meer worden gebruikt. Op dit moment beschikt ongeveer driekwart van de kantoren nog niet over een geldig label. Maar waarom niet? Wat zijn de belemmeringen om te verduurzamen? En wat zijn juist de prikkels? Bouwbedrijf Heembouw doet hier onderzoek naar en nodigt huurders, eigenaren en beleggers uit deel te nemen.

 

Wat zijn de belemmeringen?

Belemmeringen kunnen worden gezocht in de financiële hoek. Duurzame maatregelen kosten geld en het is niet duidelijk wanneer dit wordt terugverdiend. Een ander argument om verduurzaming uit te stellen, kan de split-incentive zijn: dus wie de duurzaamheidsmaatregel moet nemen en betalen, de huurder of de eigenaar. En soms ligt de drempel op het vlak van kennis: men weet niet waar te beginnen en welke maatregelen genomen moeten worden. Het onderzoek van Heembouw moet duidelijk maken wat de grootste belemmeringen zijn.

Welke boodschap spoort aan tot verduurzaming?

Om partijen aan te sporen om stappen te zetten richting een duurzaam gebouw, is het volgens de onderzoekers noodzakelijk te weten wat de prikkels zijn om te verduurzamen én welke boodschap motiveert om in actie te komen. Is dat omdat men wil voldoen aan de wettelijke verplichtingen? Willen kantoorgebruikers een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot? Of doen zij het voor hun medewerkers? Ook naar deze prikkels is Heembouw benieuwd.

Meedoen?

Het is nog tot 12 september mogelijk om deel te nemen aan het duurzaamheidsonderzoek van Heembouw. Eind oktober worden de uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd.