9kbmpwbtk9a-jessie-bell

De DuurzaamheidsRapporteurs ondersteunen uw organisatie bij het vervaardigen van uw jaarverslag. Het jaarverslag draagt bij aan:

  • Verantwoording

Met uw jaarverslag legt u verantwoording af aan de belangrijkste betrokkenen bij uw organisatie. Zo transparant mogelijk.

  • Reputatie

Een transparant en evenwichtig jaarverslag draagt bij aan de reputatie en betrouwbaarheid van uw organisatie.

  • Stakeholderbetrokkenheid

In uw jaarverslag is ruimte voor de mening van stakeholders. Wat vinden zij belangrijk? En welke invloed heeft uw bedrijf op deze groepen? Het verslaggevingsproces vergroot de stakeholderbetrokkenheid.

  • Doorontwikkeling

Het verslaggevingsproces zet aan tot denken. Hoe het beter en groener kan. Het vormt zo een slijpsteen voor uw (duurzaamheids)strategie.