water-984058_1920

Transparantie

In onze netwerksamenleving is geen plaats meer voor ivoren torens of achterkamers. Met transparantie als toverwoord vragen we openheid over risico’s, kansen, externe bedreigingen en de toekomstvisie van de organisatie. Over het personeelsbeleid, nevenfuncties en bijverdiensten van het bestuur, strategie en het bedrijfsmodel. En natuurlijk over de financiële, sociale en ecologische resultaten van het afgelopen jaar. De Duurzaamheidsrapporteurs gebruiken hiervoor de criteria van het Global Reporting Initiative (GRI Standards), de Transparantiebenchmark) of IR Framework.

 

 

Stakeholderbetrokkenheid

De invloed van klanten, leveranciers, bewoners, overheden, ngo’s en kennisinstituten wordt steeds groter. Sterker, stakeholders gaan meer en meer de beleidsbepalers van organisaties worden. De belangrijkste stakeholders betrekken we nadrukkelijk bij de samenstelling van de rapportage. Met authentieke verhalen en zuivere data zijn zij tevens een belangrijk kompas voor duurzaam ondernemen.

 

Maatschappelijke verantwoording én besluitvorming

Een verslaggevingsproces levert veel meer op dan een duurzaamheids- of geïntegreerd verslag. De opgedane data en informatie bevat vaak positieve aangrijpingspunten of juist bedreigende signalen voor de duurzame ontwikkeling van de organisatie. Zo krijgt het maatschappelijke verslag een geïntegreerde plek in de beleidscyclus. Terugblikken én vooruitkijken dus.

 

Trends en ontwikkelingen

De Duurzaamheidsrapporteurs zijn op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van corporate reporting en stimuleren opdrachtgevers hierin mee te gaan. Van mvo-rapport naar geïntegreerde verslaggeving. Van eens per jaar naar continuous reporting. Van resultaat naar waarde. Van statisch naar interactief. Van grote cijfers naar menselijke maat. Uiteindelijk zal het verslag als zodanig soepel opgaan in de corporate website van een organisatie.

 

De DuurzaamheidsRapporteurs werken volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees de privacyverklaring.